A Round-Robin teszt
Az innovációtól a szabványig

Az Európai Szabványosítási Bizottság CENTC 180 megbízásában végrehajtott európai körkísérlet (Round-Robin teszt) során a RayLab bizonyította elsőként azt, hogy az ipari fűtések sugárzási hatásfok mérésével szemben támasztott ismételhetőségi és reprodukálhatósági követelmények adottak. A teszt megmutatta, hogy a RayLab segítségével egy kifejező, megbízható mérési módszer honosodott meg. 

A teszt során általánosságban több, egy és ugyanazon tényállás mérésére szolgáló mérési módszert állítottak szembe ismétlési pontosságukkal és reprodukálhatóságukkal. Minél többször egyeznek meg, vagy hasonlítanak ezen értékek egymásra, annál pontosabbnak számít az adott módszer. Az értékeket egy statisztikai folyamat során határozzák meg, melynek kezdetén kettő egyenértékű mérési sorozatot nyújtanak be, amiket aztán különböző helyeken különböző személyek hajtanak végre.

A RayLab B módszerként került felvételre az EN 416-2 és 419-2 szabványokba

Ezzel a szabványhoz kutatási munkát hajtottak végre, jelentősen hozzájárulva a hatékonyabb és károsanyag-csökkentő fűtési generáció kifejlesztéséhez. Az infravörös technológia döntő fejlődési szakaszában a német know-how állítja fel a mércét egész Európában.